Velocity Stream

Hype 20

Velocity Stream är ett asymmetriskt racingspel där banan byggs samtidigt som de andra spelarna kör på den.

Plattform: Windows

Uppladdad bild: LoggoWithText_Text3_WHITEbackground.png
Cavelight Entertainment Skövde cavelight.se

I Velocity Stream tar en av spelarna kontroll över en Paver, en rymdfarkost som flyger genom banan och lämnar ett spår av energi efter sig.
Det är på det här spåret de andra spelarna tävlar. Paverns mål är att bygga en väg som är så jobbig, att de andra spelarna faller av. Till sin hjälp har Pavern inte bara skeppets egen manöverförmåga, utan dessutom Powerups som ligger utströdda i spelvärlden. Dessa omfattar såväl smalare väg som hinder som läggs ut i spelvärlden.
De tävlande har å andra sidan målsättningen att vara först med att hinna ifatt Pavern.

Cavelight Entertainment består av sju före detta studenter vid Högskolan i Skövde. Gruppen deltog med Velocity Stream i Dare to be Digital 2011, då vi hamnade i semifinal.

Spelet började utvecklas först 2013 och har nu nått ett avancerat stadium.

Spelklipp, spelat in i februari i år.

Gameplay som Racer

Gameplay som Paver

Miljöbild