CarlBrutal

Hype 2

Ett flådigt 2D Plattformsspel!

Plattformar: Linux OS X Windows

CarlBrutal Ludvika carlbrutal.se

CarlBrutal är ett 2D Plattformsspel där du ska försöka styra din karaktär till banans slut på så kort tid som möjligt!